II spotkanie zespołu badawczo-naukowego Szlaku Piastowskiego

2010-03-02

W spotkaniu wzięli udział: Gerard Radecki – dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Elżbieta Urbaniak oraz Tomasz Janiak z MPPP w Gnieźnie, Jacek Wrzesiński – kierownik pracowni Gród w Grzybowie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Jacek Sech – z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie, dr Armin Mikos von Rohrscheidt – z GWSHM ”Milenium”, redaktor naczelny czasopisma „Turystyka Kulturowa”, dr Michał Brzostowicz – z-ca Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, prof. WSG dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski – kierownik zakładu teorii i projektowania architektonicznego Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Agnieszka Rzempała - Chmielewska – dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Podczas spotkania dr Armin Mikos von Rohrscheidt przedstawił wyniki dotychczas niepublikowanych najnowszych badań naukowych dotyczących potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Piastowskiego. Badania przeprowadzone zostały według następujących kryteriów: dostępność szlaku, tematyzacja poszczególnych obiektów, koordynacja informacji turystycznej, oznakowanie fizyczne szlaku.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad koniecznością sporządzenia jednolitego spisu obiektów zabytkowych znajdujących się na Szlaku Piastowskim (obecnie jest ich 54). Niniejszy spis będzie miał charakter listy otwartej. Obiekty kluczowe szlaku zlokalizowane są w tej chwili w Gnieźnie, Poznaniu i na Lednicy. Poruszono również kwestię możliwości zorganizowania eventów i mikroeventów, które bezdyskusyjnie, jako cykliczne imprezy mogłyby znacznie ożywić ruch turystyczny na szlaku. Kluczową kwestią w niedalekiej przyszłości będzie również opracowanie swoistej identyfikacji wizualnej Szlaku Piastowskiego.

W związku z powyższą wielozadaniowością zespół badawczo-naukowy podzielił się na 5 następujących podzespołów:

Niewykluczone, iż do obecnej grupy badaczy zajmujących się inwentaryzacją Szlaku Piastowskiego dołączą w niedalekiej przyszłości kolejne osoby, które zainteresowane są w szczególny sposób promocją Szlaku Piastowskiego.

Pokłosiem niniejszych dwóch spotkań grupy badawczo-naukowej oraz prac poszczególnych podzespołów będzie II Forum Szlaku Piastowskiego, które odbędzie się w Gnieźnie na przełomie sierpnia i września 2010 roku.Starostwo Powiatowe