Magdeburg i powiat gnieźnieński – partnerzy godni siebie

2010-03-11

W przededniu VIII Zjazdu na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przybyła delegacja z niemieckiego Magdeburga. Trzydniowy pobyt w naszym mieście przewiduje między innymi rozmowy na temat nawiązania partnerskiej współpracy między powiatem gnieźnieńskim i miastem Magdeburg, także będącym na prawach powiatu.

Już w pierwszym dniu wizyty gości z Magdeburga w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano nad formą kontaktów miedzy powiatem gnieźnieńskim i miastem Magdeburg. Starosta Krzysztof Ostrowski witając niemieckich gości powiedział miedzy innymi: Nasze miasta łączy przede wszystkim 1000 - letnia historia i postaci wybitnych autorytetów Europy wczesnego średniowiecza - św. Wojciech, patron Polski oraz cesarz Otton III. To już wystarczający powód, aby poznać się bliżej i nawiązać kontakty, ale powiat gnieźnieński to nie tylko miejsce uświęcone historią, pierwsza stolica Polski, w której koronowano pięciu polskich władców, to także region atrakcyjny turystycznie. Życzę państwu miłego pobytu i wielu wrażeń tak duchowych, jak i intelektualnych.

Wicestarosta Dariusz Pilak podkreślił wagę kontaktów bilateralnych w kontekście zjednoczonej Europy, przypomniał również ślady obecności w Gnieźnie wspólnej dla naszych miast przeszłości – 3 kwaterę Drzwi Gnieźnieńskich przedstawiającą oddanie św. Wojciecha w 972 roku do szkoły Otryka przy katedrze w Magdeburgu.

Burmistrz miasta Magdeburg dr Rüdiger Koch podziękował inicjatorkom tego spotkania pani Edith Wagener, przewodniczącej landu Saksonia - Anhalt, urodzonej w powiecie gnieźnieńskim wielkiej miłośniczce naszej Ziemi oraz pani Zofii Gąsiorek reprezentującej Stowarzyszenie „Dom Europejski”. W swoim wystąpieniu wymienił dwa aspekty uzasadniające powody nawiązania bliskiej współpracy. Pierwszym z nich jest wspólna historia, a drugim wspólna teraźniejszość: Musimy sięgać do naszych wspólnych korzeni po to, aby budować teraźniejszość wolną od złych zaszłości, Niemcy mają świadomość roli Polski i Węgier w procesie transformacji Europy. Teraz musimy zadbać o właściwe relacje tak ważne dla młodego pokolenia. Będziemy tutaj swoją obecnością i podpisaniem listu intencyjnego robić wszystko, żeby przyczynić się do zjednoczenia naszej Europy.

Podczas dyskusji dotyczącej sposobu dalszej współpracy padło wiele interesujących projektów jej realizacji ze strony przedstawicieli środowisk naukowych. Dyrektor naukowy Kolegium Europejskiego prof. Leszek Mrozewicz zaproponował współpracę akademicką. Jego inicjatywa związana z badaniami Pracowni Studiów Gnieźnieńskich spotkała się z życzliwością prof. Matthiasa Puhle - dyrektora Muzeum Kultury i Historii w Magdeburgu, którego zdaniem koncepcja ta jest zbieżna z zakresem prac badawczych uniwersytetu w Magdeburgu, badającego miedzy innymi historię 650 miast europejskich założonych na prawie magdeburskim. Zaproponował również włączenie do prac nad planowaną w 2012 roku wystawą z okazji 1100 rocznicy urodzin Ottona III strony polskiej. Burmistrz Rüdiger Koch podkreślił konieczność promocji powiatu gnieźnieńskiego w Magdeburgu. Przyznał, że najlepszym sposobem prezentacji byłaby wystawa zorganizowana w Niemczech połączona z koncertem przygotowanym przez środowiska artystyczne obu miast. Ksiądz kanonik Jan Kasprowicz przywołał ideę pielgrzymek ekumenicznych szlakiem Ottona III, podkreślając, że jest to spektakularny przykład jednoczenia się środowisk świeckich i kościelnych.

Dokonując podsumowania dyskusji, burmistrz Koch ocenił wszystkie przedstawione propozycje za interesujące i godne realizacji: Uzyskane dzisiaj informacje przedstawię na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej. Są to propozycje atrakcyjne i warte realizacji tak z punktu widzenia nauki, jak i ekonomii. Myślę, że skonkretyzujemy je już podczas rewizyty polskiej delegacji w Niemczech.

Starosta Krzysztof Ostrowski podziękował za złożoną deklarację, a dokonując oceny spotkania powiedział: - Pragnę na zakończenie wyrazić gorące słowa podziękowania paniom Wegener i Gąsiorek oraz środowisku kościelnemu. To ich determinacja umożliwiła nasze spotkanie. Jestem zbudowany mnogością zaproponowanych dzisiaj propozycji współpracy. Mam nadzieję, że dzięki aktywności obu stron ich realizacja już wkrótce będzie możliwa.

W programie gości z Niemiec oprócz zwiedzania miasta zaplanowano również pobyt w miejscach kultu ewangelickiego, spotkanie z Prymasem Polski oraz udział w pierwszym dniu VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego – „Rodzina nadzieja Europy”.Starostwo Powiatowe