Festiwalowy róg obfitości

2010-03-18

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Ekologiczne i energetyczne zagrożenia i nowe wyzwania” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie pobudziła wśród uczestników poczucie odpowiedzialności za stan degradacji środowiska, pokazała zależność między codziennymi wyborami oraz ich konsekwencjami w środowisku naturalnym, pomogła również uświadomić zależność między ekologią, ekonomią i problematyką społeczną oraz wyjaśnić, jak wiele w zakresie powstrzymania procesów degradacji zależy od każdego człowieka.

Melomani w różnym wieku mieli okazję włączyć się w obchody Roku Chopinowskiego, uczestnicząc w koncercie przygotowanym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone w GWSHM „Milenium” warsztaty psychologiczne prowadzone głównie w formie ćwiczeniowej. „W poprzek, czyli do przodu” oraz „Ja, czyli kto” - warsztaty przygotowane przez mgr Annę Knocińską, pokazały co to znaczy twórcze myślenie, miały również na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron. „Jak nie popadać w konflikty i porozumiewać się bez przeszkód” doradzał mgr Marcin Siedlecki. Zgłębić tajemnice siebie pozwoliło spotkanie z dr Tadeuszem Żukiem. Jeden z uczestników tych spotkań, Paweł Owczarek, uczeń klasy maturalnej w II LO z prawdziwym entuzjazmem dzielił się swoimi wrażeniami: Fantastyczna przygoda i ogromna przyjemność zetknięcia się z metodami współczesnej psychoterapii, których ojcem jest Zygmunt Freud. Nie ukrywam, że nabyłem wiedzy na temat umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej czy negocjacji z ludźmi. Poza tym wiedzę tę wykorzystam z pewnością opracowując swoją prezentację maturalną z języka polskiego, bowiem przedmiotem moich badań jest analiza osobowości bohaterów samotnych i odosobnionych w literaturze, a więc takich, którzy właśnie popadali w konflikty ze sobą i światem, nie rozumiejąc do końca zawiłości własnej struktury psychicznej.

Dopełnić pracę nad własną osobowością pozwoliły również warsztaty „Stań prosto – czyli kilka ćwiczeń z asertywności”, przygotowane przez mgr Joannę Gic oraz mgr Mariolę Sochacką.

Prawdziwym przebojem Festiwalu okazały się natomiast II Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w SUDOKU. 38 uczestników: z I LO w Gnieźnie, II LO w Gnieźnie, III LO w Gnieźnie, LO w Trzemesznie, ZSEO w Gnieźnie, ZSP2 w Gnieźnie, ZSP w Trzemesznie udowodniło, że bez cierpliwości oraz umiejętności logicznego myślenia rozwiązanie diagramu SUDOKU nie jest możliwe. Gospodarz obiektu, w którym rozegrano zawody, dyrektor Grzegorz Reszko z prawdziwą satysfakcją przyznał, że: Jest to kolejna inicjatywa, która została wymyślona poza centrum. Centrum Kultury eSTeDe jest mieszkańców, a nie dla mieszkańców. Zawsze bardzo chętnie będziemy uczestniczyli w takich wspaniałych wydarzeniach. Laureatów tych niezwykłych zmagań: Artura Zielińskiego z III LO, Łukasza Kaczmarczyka z III LO, Joannę Glanc z LO w Trzemesznie, Katarzynę Walę z ZSEO oraz Izę Konieczną z ZSEO wyróżniono nagrodami rzeczowymi.

Festiwalową szansę mieli również słuchacze Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podczas spotkania w „Akademii fotografii” mogli spełnić swoje ambicje artystyczne, ucząc się techniki wykonywania zdjęć oraz kontemplując urok prac fotograficznych udostępnionych w formie wystawy.

Bogata oferta Festiwalu umożliwia integrowanie środowisk działających na rzecz rozwoju nauki i kultury w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, rozwija i pogłębia zainteresowania odbiorców, stwarza wreszcie możliwość prezentacji dorobku edukacyjnego i kulturalnego różnorodnych podmiotów współtworzących Festiwal, o czym mogli się przekonać wszyscy uczestnicy zainteresowani przedstawioną w pierwszych dwóch dniach ofertą.Starostwo Powiatowe