Giną pszczoły - stop GMO

2010-04-19

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (w skrócie GMO od ang. Genetically Modified Organisms) lub organizmy transgeniczne to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Żywność modyfikowana genetycznie budzi wiele kontrowersji ze względu na nie do końca zbadany wpływ na człowieka oraz środowisko naturalne.

Akcja edukacyjno-informacyjna organizowana przez ICPPC - (International Coalition to Protect the Polish Countryside) Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi, odbędzie się

26 kwietnia 2010 r. - godz. 11.00 – przy Centrum Kultury Scena To Dziwna - ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie

Organizatorzy akcji zapewniają autobus wyposażony w sprzęt do wyświetlania filmów i prezentacji, w którym można będzie obejrzeć film i posłuchać wykładu na temat zagrożeń GMO. Długość spotkania to około 2 godziny.

PROGRAM:

Mobilna kampania edukacyjna ma na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat problemu produkcji z wykorzystaniem żywności genetycznie modyfikowanej a coraz częstszymi przypadkami ginięcia pszczół. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.

Na spotkanie przyjedzie w imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO Nominowany Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland, Prezes Związku św. Franciszka z Asyżu, rolnik ekologiczny - Danuta Pilarska.

~~Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy~~
Starostwo Powiatowe