Z myślą o przyszłości absolwentów

2010-05-12

Głównym celem projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych. Uczestniczy w nim 50 uczniów ZSZ nr 14. Szkolenia w ramach projektu prowadzone są w dwóch edycjach: styczeń - czerwiec 2010 oraz wrzesień 2010 - styczeń 2011. W ramach projektu odbywają się zajęcia teoretyczne, warsztaty psychologiczno–pedagogiczne oraz praktyki zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Nauczyciele ZSZ nr 14 przygotowali skrypty do nauki następujących zawodów: ślusarz, stolarz, malarz-tapeciarz kucharz małej gastronomii oraz krawiec.

Dyrektor SOSW nr 2 Krzysztof Ortarzewski podkreśla, że władze i kadra Ośrodka podejmują liczne działania aby w jak najlepszy sposób przygotować podopiecznych placówki do podjęcia pracy zarobkowej i samodzielnego życia. „W tym roku przygotowaliśmy dla uczniów kolejną propozycję pomocy. Zaproponowaliśmy naszym uczniom udział w projekcie A jednak zdobędę zawód. Jest to projekt organizowany wspólnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Jestem przekonany, że ten projekt w znacznym stopniu pomoże naszym uczniom przygotować się do trudnych egzaminów zawodowych."

Obecny na spotkaniu wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak wyraził przekonanie, że nie jest to ostatnia inicjatywa realizowana wspólnie przez placówkę powiatu gnieźnieńskiego z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Każda inicjatywa mająca na celu podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenia konkurencyjności absolwentów szkół na lokalnym rynku pracy jest bardzo cenna. Wicestarosta zaznaczył również, że realizowany przez SOSW nr 2 projekt łączy cztery bardzo ważne elementy: pedagogiczny, edukacyjny, społeczny i rodzinny.

Warto wskazać, że nie jest to pierwszy projekt, który SOSW nr 2 realizuje ze środków zewnętrznych. W latach 2006 – 2008 Ośrodek realizował projekt „Im więcej wiem, tym więcej mogę” w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.


Wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak

Maria Koralewska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Poznaniu

Krzysztof Ortarzewski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczgo nr 2 w Gnieźnie


Starostwo Powiatowe