Vivat Akademia!

2010-05-18


Absolutorium udzielili dyrektor naukowy CEG prof. dr hab. Leszek Mrozewicz oraz prorektor ds. kształcenia UAM prof. dr hab. Krzysztof Krasowski.

W tej podniosłej chwili towarzyszył absolwentom i ich najbliższym także wicestarosta gnieźnieński Dariusz Pilak.

Gratulując sukcesu, prof. Mrozewicz zwrócił się do studentów:
Dzisiaj świętujemy efekt zmagań ze studencką codziennością podmiotów obu stron katedry. Cieszę się, że właśnie w tej uczelni, w Kolegium Europejskim Uniwersytetu Adama Mickiewicza, kształcą się młodzi ludzie, którzy wiedzą, że ich działanie polega na pewnej misji na rzecz nowoczesnego społeczeństwa funkcjonującego w ramach wspólnoty europejskiej. Studia, które ukończyliście Państwo, przygotowują do upowszechniania idei integracji europejskiej. Jestem przekonany, że Wasze kwalifikacje zawodowe pozwolą współtworzyć życie naszej lokalnej społeczności jako elementu struktury Unii Europejskiej. Macie Państwo niepowtarzalną okazję, by uczestniczyć w procesie transformacji społecznej i przyczynić się do wykształcenia nowego pokolenia Polaków, dla którego pojęcie granic państwowych i różnej waluty będzie czystą abstrakcją. Wierzę, że wykorzystaliście Państwo wszystkie możliwości, jakie dała Wam uczelnia i zmaterializowaliście swoje nadzieje. Czas na uruchomienie potencjału, który zainwestowali w Was Wasi profesorowie i nauczyciele akademiccy.

W ceremonii wręczenia aktu uzyskania absolutorium uczestniczył także wicestarosta Dariusz Pilak, który podziękował władzom uczelni i kadrze naukowej za szansę udzielaną co roku młodym obywatelom miasta i powiatu. Absolwentom życzył natomiast podejmowania kolejnych życiowych wyzwań, a ich bliskim, oprócz gratulacji, złożył życzenia wszelkiej pomyślności.


Absolwenci tuż przed odebranie karty absolutoryjnej

Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego - prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Prorektor ds. kształcenia UAM prof. dr hab. Krzysztof Krasowski

Zaproszeni na uroczystość goście oraz rodziny absolwentów


Starostwo Powiatowe