Królewski koncert

2010-06-14

Honorowym patronatem to wyjątkowe w życiu szkoły wydarzenie objął starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Prowadzący koncert ks. Dariusz Sobczak przypomniał nazwiska stypendystów Starostwa Powiatowego objętych programem stypendialnym dla uczniów zdolnych realizowanym w ramach Gnieźnieńskiego Programu Wspierania Szkoły.

Koncert otworzył chór szkolny średniowiecznym hymnem „Gaudemater Polonia” oraz pieśnią „Gdy klęczę przed Tobą” z partiami solowymi, których wykonawcy zdumiewali muzyczną dojrzałością. Uczniowskie prezentacje obejmowały utwory mistrzów tej miary co Boёllmann, Haydn, Bach, Lutosławski, Baldassari, Gigout, Haendel. W gotyckiej świątyni o barokowym wystroju urzekały szczególnie utwory polifoniczne, udowadniając, że organy nieprzypadkowo w kościele katolickim uznane zostały za królewski instrument.

Podsumowując koncert gnieźnieńskich talentów, ks. Sobczak podziękował między innymi staroście Krzysztofowi Ostrowskiemu za konsekwentne wspieranie młodych artystów i gnieźnieńskiej kuźni muzycznych talentów: - Bez pomocy Starostwa Powiatowego nie udałoby się szkole pozyskać wielu nowych, bardzo drogich instrumentów niezbędnych w procesie dydaktycznym, takich jak np. elektryczne piano Yamaha. Dziękuję również w imieniu całej szkolnej społeczności księdzu kanonikowi Janowi Kasprowiczowi, dzięki którego wrażliwości kolejny już raz prezentacje młodych artystów odbywają się w tej niezwykłej scenerii.

Starosta gnieźnieński pogratulował artystycznego sukcesu zarówno młodym wykonawcom, jak i ich nauczycielom i rodzicom: - Dziękuję za ten koncert, który dostarczył wszystkim odbiorcom przeżyć niemal metafizycznych. W niewielu miastach wielkości takiej jak Gniezno znajdują się szkoły artystyczne. Powód jest oczywisty – kształcenie muzyków jest drogie, a wielu samorządów nie stać na ich utrzymanie. Cieszę się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotuje gnieźnieńską szkołę, a my jako Starostwo możemy ją wspierać. Czy moglibyśmy obcować z muzyką, tak jak dzisiaj, gdyby nie obecność takiej placówki w Gnieźnie? Pytanie pozostawiam jako retoryczne.

Codę koncertu stanowiła Toccata z V Symfonii organowej Ch. M. Widora, spinając zaprezentowane utwory barokowe romantyczną wersją symfonizmu organowego, określanego nawet mianem popkultury muzyki organowej. Wszystko brzmiało rzetelnie i dość stylowo, zwłaszcza utwory organowe, które urzekały barokowym zdobnictwem i artykulacją.


Prowadzący koncert ksiądz Dariusz Sobczak

Chór ZPSM, soliści: Małgorzata Braszka, Stanisław Majewski, Dawid Śleszyński, akompaniament: Pamela Dyner ( stypendystka Starostwa Powiatowego)

Kwartet smyczkowy w składzie: Karolina Jaskólska, Marianna Kanke, Sara Powaga, Oliwia Błażejewska wykonał 3 utwory z 4 melodii śląskich Witolda Lutosławskiego

Zasłuchana publiczność

Starosta Krzysztof Ostrowski – honorowy patron koncertu


Starostwo Powiatowe