LIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-08-20

Proponowany porządek obrad

LIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
31 SIERPNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Rajmundowi Gąsiorkowi.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za I półrocze 2010 roku.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2010 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2010 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/409/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego;
  2. w sprawie: utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy”;
  3. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla miejscowości Wola Rogowska w gminie Wietrzychowice, Województwo Małopolskie;
  4. w sprawie: przystąpienia i zatwierdzenia do realizacji projektu: „Centrum Aktywności Społecznej „LARGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
  5. w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku;
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo;
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Trzemeszno;
  8. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  10. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  11. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
  12. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  13. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2157 P na odcinku Owieczki-Łubowo;
  14. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo;
  15. w sprawie: uchylenia Uchwały nr L/391/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo;
  16. w sprawie: przekazania zadania i dotacji przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2152 P – ulica Pałacowa w miejscowości Czerniejewo;
  17. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe