Nauki nadszedł czas

2010-09-02

Wczoraj to tylko uroczyste spotkanie poprzedzone uczestnictwem we mszy świętej, ale tak właśnie uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie rozpoczęli inaugurację roku szkolnego 2010/2011

Dyrektor Sylwester Sip powitał obecnych na uroczystości gości oraz uczniów, szczególnie serdecznie tych, którzy rozpoczęli dzisiaj naukę w szkole średniej. Zaznaczył, że ten nowy rok jest kolejną szansą na osiągnięcie sukcesów. - Szkoła jest miejscem, w którym macie możliwość zdobycia dobrego wykształcenia – mówił dyrektor. - Szkoła jest szkołą otwartą, przyjazną, w której można realizować swoje zainteresowania. Szkoła daje Wam szerokie perspektywy rozwoju. Życzę Wam zawierania wielu znajomości i przyjaźni, być może na całe życie.

Dyrektor podziękował także wszystkim osobom, które przyczyniają się do ciągłej rozbudowy bazy dydaktycznej, sportowej, informatyzacji szkoły oraz szeregu innych działań, które dziś stawiają ZSP nr 2 w Gnieźnie w szeregu najbardziej nowoczesnych placówek oświatowych w regionie. Podkreślił, że każde stanowisko nauczycielskie jest wyposażone w zestaw komputerowy, często rozbudowany w zestaw multimedialny. Na początku 2010 roku dwie pracownie zostały wzbogacone o tablice interaktywne. W poprzednim roku szkolny w placówce dzienniki papierowe zostały zastąpione elektronicznymi, które się świetnie sprawdził. Od września będą one w nowej rozbudowanej wersji działającej on-line. Szkoła posiada nową stronę internetową, a wkrótce na terenie całego obiektu będzie dostępny bezprzewodowy Internet. Baza w Centrum Kształcenia Praktycznego została wzbogacona o nową linię diagnostyczną w stacji kontroli pojazdów. Zakupiono szereg nowych urządzeń, w tym nowy komputer z oprogramowaniem, z którego będą korzystali przyszli mechanicy i elektromechanicy. Latem zostało oddane do użytku nowe boisko do piłki plażowej. Inwestycja ta została sfinansowana przez organ prowadzący czyli Starostwo Powiatowe.

Sylwester Sip serdecznie podziękował staroście Krzysztofowi Ostrowskiemu za udzielone placówce wsparcie, które umożliwia systematyczny rozwój. - Wierzę, że będzie ono owocować osiągnięciami naszych uczniów, co z kolei przełoży się na rozwój regionu. Inwestycja w oświatę choć jest inwestycję długoplanową jest najlepszą inwestycją w przyszłość – zauważył dyrektor ZSP nr 2.

Słowa podziękowania dyrektor skierował również do przedstawicieli Sił Powietrznych RP. Dzięki ich pomocy do szkoły trafił nieodpłatnie sprzęt wartości kilku milionów złotych. - Mam nadzieję, że wielopłaszczyznowa współpraca zaowocuje dobrze przygotowaną kadrą techniczną do obsługi statków powietrznych – dodał.

Starosta Krzysztof Ostrowski w swoim wystąpieniu życzył wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był czasem udanym. - Życzę Wam nauczycieli z pasją, którzy nie będą tylko technikami wiedzy, ale żeby potrafili także dobrze objaśnić rzeczywistość. Aby nauczyli Was odróżniać prawdę od fałszu, opakowanie od zawartości. A to nie jest łatwe. Dobrzy nauczyciele w rozumieniu starożytnym to byli mistrzowie. Życzę Wam pobierania nauki u samych mistrzów.

Starosta Krzysztof Ostrowski zaznaczył, że 1 września nie sposób nie odnieść się do wydarzeń jakie miały miejsce w 1939 roku. - 23 sierpnia 1939 r paktem Ribbentrop – Mołotow przypieczętowany został los Polski. Rzeczypospolitą czekał kolejny zabór, a naród polski miał zostać na tyle unicestwiony, by na zawsze zrezygnować z dążeń niepodległościowych. Pierwszym etapem realizacji postanowień przez Niemcy i Rosję była agresja na Polskę 1 i 17 września 1939 roku, kolejnym miała być ,,rzeź elit’’. Oprawcy wiedzieli, że najskuteczniejszym ciosem w naród jest pozbawienie go inteligencji, bo to ona stanowi o rozwoju i sile każdego państwa. Symbolem tej rzezi jest Katyń, Ostaszków, Miednoje.

Czy współczesne pokolenie byłoby zdolne podjąć walkę – jak to określił Zbigniew Herbert, ,,nie dla wygranej, bo to by było zbyt łatwe, i nie dla samej walki, ale w obronie wartości, dla których warto żyć i za które można umrzeć(…)? Czy wartości, za które oddali życie obywatele II RP są tożsame z wartościami współczesnego Polaka? – pytał starosta. - Okaleczonym pokoleniom z pewnością dużo trudniej budować silną i suwerenną Polskę, przekazywać ideały wolności, a także godności osobistej i narodowej swym dzieciom i wnukom, czyli realizować testament naszych pomordowanych przodków. Często takiej potrzeby przecież nawet nie dostrzegają.

Ozdrowieńcze może być spojrzenie wstecz, ponad latami wojennych i powojennych zniszczeń, zaczerpnięcie z naszych najlepszych narodowych tradycji niepodległościowych oraz wzorców budowania silnego państwa. Zwrócenie się ku przeszłości nie oznacza zamknięcia się na przyszłość, wręcz przeciwnie. Pamięć o przeszłości daje siłę i wiarę, potrzebną do budowania zdrowego i zasobnego państwa, o które walczyły miliony Polaków. Państwa, które będzie w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Na zakończenie starosta Krzysztof Ostrowski pogratulował dyrektorowi Sylwestrowi Sipowi dotychczasowych osiągnięć, podkreślając, że jest on główną siłą sprawczą w szkole. - Kibicuję wszystkim zmianom, które następują w szkole. Chcę podkreślić, że pan dyrektor może liczyć na Zarząd oraz Radę Powiatu.

Obecny na uroczystości prezes Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. Jerzego Szajdy Marek Barczyński podziękował całej społeczności ZSP nr 2 za zaangażowanie w zorganizowanie w czerwcu 50. rocznicy wyszkolenia pierwszego rocznika pilotów szybowcowych w Gnieźnie-Nałęcz.

Zwracając się do młodzieży zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu ppłk Andrzej Górnicki, wyraził nadzieję, że w niedługim czasie absolwenci gnieźnieńskiego ZSP nr 2 wspomogą Siły Powietrzne RP w obsługiwaniu coraz nowocześniejszego sprzętu.

Nowy rok szkolny w ZSP nr 2 w Gnieźnie rozpoczęło 790 uczniów. Ponadto w prowadzonym przez placówkę Technikum dla dorosłych naukę w roku szkolnym 2010/2011 pobierać będzie 155 osób.Starostwo Powiatowe