LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2010-09-16

Porządek obrad

LV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
30 WRZEŚNIA 2010 ROK

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie certyfikatu „Wielkopolska Jakość” dla firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ochrona Środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2010:
   a) informacje dotyczące aktualnego stanu i uwarunkowań ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim na podstawie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu;
   b) zagadnienia ochrony środowiska w świetle badań i czynności kontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie;
   c) informacje dotyczące działalności Związku Spółek Wodnych w Gnieźnie;
   d) informacje dotyczące działalności Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie.
 9. Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2008 – 2010.
 10. Podjęcie uchwał:
   a) w sprawie: przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009-2012” oraz „Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe