Na uroczystościach jubileuszowych w Browarach

2010-09-27

W programie uroczystości, w których oprócz przedstawicieli powiatu gnieźnieńskiego uczestniczył m.in. również Rafał Wolski – kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, a także delegacje miast partnerskich z Estonii, Białorusi, Rosji i Francji, było zwiedzanie jarmarku – wystawy browarskich przemysłowców, parada historyczna, która przedstawiała dzieje miasta od czasów słowiańskich aż po współczesność i uroczysty koncert ,,Gwiezdne show’’, podczas którego samorządowcy skierowali pozdrowienia z miast partnerskich do mieszkańców Browar.

Obok części okolicznościowej odbyło się także spotkanie z prezydentem Browar, podczas którego rozmawiano o dalszej współpracy pomiędzy powiatem gnieźnieńskim a miastem Browary.

Starostwo Powiatowe