VI Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy

2010-10-06

Do udziału w Targach zapraszamy pracodawców, osoby niepełnosprawne, bezrobotne i wszystkich zainteresowanych usługami dotyczącymi rynku pracy. W czasie Targów będą dostępne następujące oferty: oferty pracy w powiecie gnieźnieńskim na terenie kraju oraz poza granicami kraju. Udzielane będą porady specjalistów z zakresu: prawa pracy, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, szkoleń, doradztwa zawodowego.

Skorzystać będą mogły również z porad osoby zainteresowane przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Starostwo Powiatowe