Zmiany w przepisach komunikacyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej

2004-04-28

Zmiany, które nastąpią to likwidacja dokumentów tzw. EURO 2 oraz SAD 8. Zamiast tego drugiego dokumentu osoby chcące zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy będą musialy posiadać zaświadczenie o uregulowaniu spraw związanych z akcyzą. Od 1 maja br. samochody używane sprowadzone z zagranicy powinny ponadto posiadać staly zagraniczny dowód rejestracyjny.

Nieformalnie wiadomo, iż przewiduje się także wprowadzenie oplaty recyclingowej mającej związek z ochroną środowiska. Zmiana ta ma dotyczyć glównie starych samochodów sprowadzonych z zagranicy.

Rozporządzenia regulujące w/w zmiany powinny się ukazać niebawem, tj. na koniec kwietnia br. Szkoda tylko, że ustawodawca ponownie pozostawil przygotowanie aktów wykonawczych na kilka dni przed wejściem w życie sygnalizowanych zmian.

W związku z powyższym po 1 maja należy spodziewać się większego ruchu w Wydziale Komunikacji, ponieważ prawdopodobnie zwiększy się liczba używanych pojazdów sprowadzonych z krajów UE.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe