Powiat wspiera konserwację rowów melioracyjnych

2010-10-27

Systematyczna konserwacja urządzeń wodnych reguluje gospodarkę wodną i wpływa na obniżenie wód w rowach i kanałach oraz zapobiega podtapianiu terenów cennych przyrodniczo i wykorzystywanych w rolnictwie.

Dotacja przyznawana jest w wysokości do 50 % wartości kosztorysowej prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych realizowanych przez spółki wodne działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W latach 2007 – 2010 realizacja przedmiotowego zadania polegała przede wszystkim na udrożnianiu rowów melioracyjnych poprzez odmulanie i wykaszanie. Do chwili obecnej przekonserwowano 71 008 mb rowów. Z dotacji skorzystały wszystkie spółki wodne, które złożyły wnioski do zarządu powiatu.

Spółki wodne mogą jeszcze składać wnioski na konserwację rowów, jednak nie później niż do dnia 30 października br.

Starostwo Powiatowe