IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-01-18

IV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
27 stycznia 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  7. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2011 rok.
  8. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  9. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie.
  10. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe