Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-03-03

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ogłoszenia - pożytek publiczny znajduje się pełna informacja o naborze przedstawicieli wraz z Kartą Zgłoszenia Kandydata.
Starostwo Powiatowe