Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

2011-04-07

Do jej podstawowych zadań należy: Kadencja Rady trwa dwa lata.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2011-2012

Robert ANDRZEJEWSKI Wicestarosta Gnieźnieński przewodniczący rady
Bolesław CIECIELCZYK Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu, Koło w Gnieźnie wiceprzewodniczący Rady
Jan GORZELAŃCZYK Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego sekretarz

Pozostali członkowie rady

Michał POWAŁOWSKI Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Ewa MĄDRA Radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Stanisław DOLACIŃSKI Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Waldemar JANUSZ Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Na Ratunek”
Maria BRYKCZYŃSKA Polski Klub Ekologiczny, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie
Stanisław KRÓL Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy
Dariusz MICHAŁOWSKI Towarzystwo Miłośników Gniezna
Mirosław SOBCZAK Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno
Ks. Krzysztof STAWSKI Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej


Starostwo Powiatowe