VIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-04-15
VIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
28 kwietnia 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie za 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego w dzierżawę.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
      Przewodniczący Rady Powiatu

      Zdzisław Kujawa
Starostwo Powiatowe