Zaproszenie na wystawę

2011-05-02

Wystawę można zwiedzać w Bibliotece Publicznej przy ulicy Staszica 12 a w Gnieźnie do 16 maja br. w godzinach udostępniania biblioteki.

Na wystawie znajdują się prace wykonane przez wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Gnieźnieńskiego i sąsiednich powiatów.

Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi akwarela, pastela, kredka, wydzieranka, collage i ukazują ogromne zaangażowanie w kwestie ekologii i ochrony przyrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Starostwo Powiatowe