IX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-05-13
IX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
25 maja 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2010 i przedstawienie planu na 2011 rok.
 8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w dobie kryzysu. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego w formie przetargu nieorganicznego na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, w tym procedury udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na prace ogólno budowlane dotyczące wykonania instalacji niskoprądowych w rozbudowanym budynku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Zawiązku Powiatów Polskich;
  2. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu;
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 – 2023;
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe