Najlepsi maturzyści wyróżnieni

2004-06-16

Starosta Gnieźnieński w swym wystąpieniu podkreślił jak ważne jest zdobywanie wiedzy i osiąganie jak najlepszych wyników w nauce. Rodzicom pogratulował uzdolnionych i ambitnych dzieci.

Wśród 34 wyróżnionych maturzystów znalazł się również niewidomy absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, który również uzyskał wysoką średnią.

Wyróżnieni maturzyści otrzymali od Starosty dyplomy z gratulacjami oraz album Gniezno. Katedra Prymasowska z dedykacją.

Sonia Gralak
Starostwo Powiatowe