Wsparcie osób głuchoniewidomych

2011-06-20

Projekt nosi nazwę „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II- Weź sprawy w swoje ręce” i ma charakter ogólnopolski. Osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy.

Zadaniem specjalistów z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym jest indywidualna współpraca z beneficjentami mająca na celu dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób głuchoniewidomych. Uczestnictwo w projekcie umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu: Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod wskazanym niżej adresem:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Makroregion Północno- Zachodni
ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
e-mail: tpg@pg.Org.pl
Starostwo Powiatowe