Dobre rady w sprawie zatrudnienia

2004-07-02

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących bezrobocia i zatrudnienia przy Staroście Gnieźnieńskim, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.

Rada działała na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U.100.01.1080), oraz na podstawie art.10 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2002 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz.U.6.02.56).

Powiatowa Rada Zatrudnienia działała w składzie:

Przewodniczący – Jacek Kowalski
Starosta GnieźnieńskiRadę pomocą merytoryczną wspierali:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe