Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II

2011-08-03
Beneficjentami programu dla obszaru D / likwidacja barier transportowych / mogą być: Zainteresowanych prosimy o kontakt: PCPR Gniezno ul. Jana Pawła II 9/10 w terminie do dnia 12.08.br
Tel. 425-52-98


Starostwo Powiatowe