Certyfikaty Programu Partnerstwa Lokalnego rozdane po raz trzeci

2004-07-16

Pamiętam jak dwa lata temu program ten rodził się w bólach, dzisiaj widać, że warto było zainwestować wysiłek – powiedział Marek Szczepański Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów Programu Partnerstwa Lokalnego.

Uroczystość wręczenia certyfikatów, która miała miejsce 8 czerwca 2004 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, odbyła się już po raz trzeci. Tym razem certyfikaty przyznano Specjalistom Partnerstwa Lokalnego z pięciu województw: Śląskiego, Opolskiego, Łódzkiego, Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Na imprezie byli również obecni m.in. Barbara Labuda minister w Kancelarii Prezydenta RP, Cameron Munter wiceambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz liczni przedstawiciele tak władz centralnych, jak i lokalnych.

Program Partnerstwa został opracowany przez Departament Pracy USA przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 1998 r. Marek Szczepański, wiceminister w MGPiPS podkreślił, że uczestnictwo w Programie Partnerstwa Publicznego może okazać się ważniejsze ze względu na 3 aspekty:

Model Partnerstwa Lokalnego składa się z trzech elementów:

Na szkolenie specjalistów Partnerstwa Lokalnego złożyły się: Seminarium Wstępne, Szkolenie Specjalistyczne wybrane spośród trzech komponentów Programu oraz Seminarium Podsumowujące. Szkolenia odbywały się na poziomie regionalnym i powiatowym. Przyznane certyfikaty zaświadczają, że osoby nimi uhonorowane nabyły praktyczną wiedzę i umiejętności, aby w lokalnych środowiskach działać na rzecz zwalczania bezrobocia i ożywienia gospodarki.

Certyfikaty wystawiane są przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Worldwide Strategies Inc. oraz Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Model Partnerstwa Lokalnego został zastosowany w Polsce po raz pierwszy w 1998 r. w ramach Programu Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy USA. Program ten powstał, aby pomóc pracownikom i społecznościom lokalnym Śląska i Małopolski w dostosowaniu się do tempa zmian gospodarczych oraz zaktywizować je w celu łagodzenia skutków restrukturyzacji przemysłu oraz tworzenia nowych miejsc pracy. –Obecnie jest on wdrażany na terenie całego kraju przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Departamentem Pracy USA, Związkiem Powiatów Polskich, Urzędami Marszałkowskimi, Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, agencjami rozwoju oraz związkami zawodowymi – podsumowała Jadwiga Olszowska-Urban, Krajowy Koordynator Programu. PPL pozwala integrować partnerów lokalnych w celu walki z bezrobociem i na rzecz rozwoju gospodarczego

Obecnie w Programie Partnerstwa Lokalnego uczestniczą przedstawiciele wszystkich województw, 180 powiatów, 12 miast i 16 gmin. W szkoleniach dla Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego uczestniczyły łącznie 154 osoby. W szkoleniach dla Powiatowych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego udział wzięły jak dotąd 404 osoby.

Przedruk ze strony MGPiPS
Starostwo Powiatowe