Zaproszenie

2011-10-17

Program konferencji:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
10.15 – 11.00 „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” mgr inż. Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej, Instytut Energetyki Odnawialnej
11.00 – 11.45 „Rozproszony system energii szansą dla powiatów”
mgr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju 11.45 – 12.00 Panel dyskusyjny
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.00 „Wykorzystanie energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych” mgr Krzysztof Frąszczak, Specjalista ds. kolektorów słonecznych, współautor projektu Akademia Słońca.

Serdecznie zapraszamy
Starostwo Powiatowe