XIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2011-11-17
XIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
24 listopada 2011 rokuPORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011.
 7. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim:
  Informacja na temat podjętych działań na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przez:
  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu;
  2. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu;
  3. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe Gniezno;
  4. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
 8. Ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Sprawozdanie z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest;
  2. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego” ze szczególnym uwzględnieniem prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych oraz edukacji ekologicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe