Informacja Turystyczna 7 dni w tygodniu

2004-08-02

W myśl powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie” Powiatowe Centrum IT zaprasza mieszkańców powiatu, gości i turystów do odwiedzenia swojej siedziby przy ul. Tumskiej 12 (pasaż „Pietrak”). Od 1 czerwca br. IT jest czynna przez siedem dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty od 9.00-15.00, w niedziele od 10.00 do 14.00. Pewne informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem 428 41 00.

Przypomnijmy, Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej znajduje się w strukturach Starostwa Powiatowego. Zajmuje się obsługą ruchu turystycznego na terenie powiatu, a konkretniej:

  1. udziela: informacji o atrakcjach turystycznych Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. dysponuje: aktualnymi danymi o bazie turystycznej powiatu i kraju
  3. informuje o najważniejszych imprezach turystycznych, kulturalnych i sportowych Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. korzysta: z ogólnopolskich systemów informacji turystycznej, 
  5. współpracuje: z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami związanymi z turystyką.
  6. udostępnia: wydawnictwa Turystyczne w siedzibie Centrum
  7. uczestniczy: w krajowych i zagranicznych targach oraz giełdach turystycznych
  8. pośredniczy: w popularyzacji ofert turystycznych
  9. wydaje: własne materiały informacyjne
  10. w IT do nabycia: szeroki asortyment wydawnictw turystycznych, przewodniki, informatory, foldery, albumy, atlasy, mapy, plany miast, widokówki.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe