Wielkopolscy Zarządcy Dróg w Gnieźnie

2011-12-13

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Piotr Kantecki - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Anna Gieczewska - Członek Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych oraz Lech Czekała - Przewodniczący Forum Zarządców Dróg Powiatowych. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie reprezentował wicestarosta, Robert Andrzejewski.

Spotkanie miało charakter dyskusji o wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami reprezentowanymi przez zgromadzonych. Wśród poruszanych tematów nie zabrakło informacji dotyczących działalności ITD, omówienia bieżących problemów oraz oczekiwań dyrektorów wobec Inspektoratu. - Wymiana doświadczeń i poglądów to najważniejsze punkty dzisiejszego spotkania – mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie, Jerzy Szczepański. – Owocnie zakończyliśmy rozmowy dotyczące wag dla pojazdów. Otrzymaliśmy listę miejsc w Wielkopolsce, w których takie wagi funkcjonują oraz szczegółowe wytyczne je określające – dodaje.

Warto wspomnieć, że na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego nie wyznaczono do tej pory punktu, w którym odbywałoby się ważenie pojazdów. Ubiegłotygodniowe spotkanie jest jednak zwiastunem, iż sytuacja ta ulegnie zmianie. Jak przyznaje dyrektor PZD w Gnieźnie – Czynimy starania, aby tak się stało. Dzisiejsze spotkanie w tak szacownym gronie fachowców z pewnością przyczyni się do powstania wag samochodowych w naszym powiecie.

Starostwo Powiatowe