II Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych

2011-12-13

Szczegółowy program seminarium prezentujemy: tutaj
Starostwo Powiatowe