Wspomnienie o śp. Bogusławie Rzyskim w 1. rocznicę śmierci

2011-12-23

Był współ-założycielem i wieloletnim przewodniczącym Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski, wielkim autorytetem w dziedzinie turystyki i przewodnictwa na terenie powiatu gnieźnieńskiego i nie tylko.

Wcześniej, przez wiele lat był prezesem Gnieźnieńskiego Oddziału PTTK. Nauczyciel, historyk, społecznik, miłośnik i działacz regionalny, a przede wszystkim skarbnica wiedzy o historii Gniezna i całego powiatu gnieźnieńskiego. Zawsze gotowy i otwarty na współpracę i nowe pomysły mające przyczynić się do rozwoju lokalnego rynku turystycznego. Był człowiekiem niezmiernie skromnym, szczerym, bezpośrednim i towarzyskim o nietuzinkowym poczuciu humoru.

Wychował wiele pokoleń przewodników. Zawsze pozostawał blisko spraw lokalnej turystyki. Brał udział w pisaniu strategii i planów dotyczących rozwoju turystyki lokalnej, angażował się w realizowany przez Powiat projekt unijny pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. Za zaangażowanie w rozwój turystyki, a w szczególności za udział w organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w 2000 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wiele lat zasiadał w Państwowej Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Tym samym wychował i nauczył poprawnego dialogu z turystą wiele pokoleń czynnych do dzisiaj przewodników szlakowych.

Prywatnie mimo, iż był gnieźnianinem z krwi i kości - ponad wszystko uwielbiał wyprawy w Tatry, szczególnie te po stronie słowackiej.

Cześć jego pamięci.

Starostwo Powiatowe