Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie

2011-12-28

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Przypominam również o zasadach zapobiegania niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które mogą doprowadzić do wypadków zaczadzenia tlenkiem węgla.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Leszek Dombek


Starostwo Powiatowe