72. rocznica zbrodni sowieckiej

2012-04-17

Oddanie hołdu pomordowanym policjantom rozpoczęło się w Kościele Garnizonowym mszą św., podczas której modlono się w intencji Polaków zamordowanych we wszystkich miejscach sowieckiej kaźni. Modlitwą objęto również wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej.

Po nabożeństwie zebrani w kościele przeszli uroczystym marszem ulicami miasta do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa pod obelisk upamiętniający policjantów powiatu. Na czele kolumny maszerowała Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Powidza. W drugiej części uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił wicestarosta gnieźnieński Robert Andrzejewski. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Gnieźnie wyrecytowali wiersze: „O Boże” Kazimiery Iłłakowiczównej i „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. Po krótkiej modlitwie za zmarłych nastąpił apel poległych, który poprowadził mjr Grzegorz Schmidt z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, zakończony oddaniem salwy honorowej.
Uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Oddanie hołdu pomordowanym zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.


Starostwo Powiatowe