XXI Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2012-04-17

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
26 kwietnia 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2011.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2011 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  2. w sprawie: zawarcia porozumienia z Miastem Gniezno przy przebudowie drogi powiatowej nr 2289P ul. Wschodnia w Gnieźnie;
  3. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.
Starostwo Powiatowe