Słoneczne spotkanie

2012-05-14

Wychodząc naprzeciw ważnym wydarzeniom mającym na celu wspieranie przedsięwzięć i promowanie technologii przyjaznych środowisku związanych z odnawialnymi źródłami energii Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie zorganizował w dniu 10.05.2012 r. „Słoneczne spotkanie”.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie - prof. dr hab. Józef Garbarczyk.

Spotkanie rozpoczął prelekcją pn. „Energia solarna – przyszłość, bezpieczeństwo oszczędności” Krzysztof Frąszczak z Akademii Słońca. Celem prezentacji było przedstawienie pojęcia energetyki solarnej, wykorzystania nowych technologii, możliwości pozyskania dotacji na ten cel i ekologii wynikającej z zastosowania kolektorów słonecznych.

W ramach spotkania można było wysłuchać wykładów dotyczących biernego i czynnego wykorzystania energii słonecznej w budownictwie pasywnym. Prelekcję na ten temat wygłosił Bartosz Królczyk z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.

Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przedstawili możliwość samodzielnego wykonania kolektorów słonecznych w prelekcji pt. „Masz kaloryfery zbyteczne, zbuduj sobie kolektory słoneczne”. Spotkaniu towarzyszyło uroczyste ogłoszenie wyników zorganizowanego w ramach „Słonecznego spotkania” konkursu fotograficznego „Energia słoneczna w obiektywie”.

Celem konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na zastosowanie energii słonecznej w regionie i motywowanie młodzieży do zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii. Uczestnikiem konkursu mógł być uczeń liceum, szkoły ponadgimnazjalnej i student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać 3 nagrody główne i jedno wyróżnienie: Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć wernisaż zdjęć konkursowych oraz wystawkę urządzeń zasilanych energią słoneczną.

Spotkanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Mając na uwadze duże zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie.

Z całą pewnością można stwierdzić, że czwartkowe spotkanie nie tylko przybliżyło zagadnienia związane efektywnością ekonomiczną i możliwościami wykorzystywania instalacji solarnych, ale ukazało potencjał tkwiący w słońcu.


Starostwo Powiatowe