Bezpieczeństwo w Powiecie Gnieźnieńskim

2012-07-10

Członkowie Komisji i Zespołu zapoznali się ze stanem w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ośrodkach wypoczynkowych. W miesiącu maju Policja wspólnie z Żandarmerią Wojskową przeprowadziła działania o charakterze kontrolnym i prewencyjnym w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Komendant Powiatowy wystąpił do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wsparcie siłami Oddziałów Prewencji Policji w sezonie letnim w Skorzęcinie. W weekendy w godzinach od 20.00 do 04.00 służbę pełnić będzie 5 przewodników z psami. Dodatkowo dwa razy w tygodniu dla wsparcia policjantów z komisariatu w Witkowie kierowane będą dwuosobowe patrole piesze lub rowerowe oraz patrole łodzią motorową.

Miejsca letniego wypoczynku zostały skontrolowane przez funkcjonariuszy PSP. Wydano 10 pozytywnych opinii na organizację letniego wypoczynku.

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna przeprowadza na bieżąco kontrole w zakresie: W ramach podsumowania przebiegu pod względem bezpieczeństwa i porządku zgromadzenia religijnego „Lednica 2000” nie odnotowano zakłóceń bezpieczeństwa. Uroczystość religijna gromadząca ok. 35 000 osób była zabezpieczona przez: 13 zastępów straży pożarnej, 108 policjantów, 24 radiowozy, 6 motocykli i 1 łódź motorową. W zabezpieczeniu uczestniczyli policjanci KWP w Poznaniu, KPP w Gnieźnie, Wągrowcu, Śremie i Słupcy.

Zabezpieczeniem medycznym były szpitale polowe i karetki pogotowia z Poznania i Wrocławia.

W dalszej części posiedzenia Komisja i Zespół zostały zapoznane przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Marka Kosmalę z Planem Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego. Przedstawiona została charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia, zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej, procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, organizacja łączności i systemu monitorowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania, organizacja ewakuacji, ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej. Komisja i Zespół jednogłośnie zaopiniowały pozytywnie Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Gnieźnieńskiego, który podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę Wielkopolskiego.Starostwo Powiatowe