Warsztaty „Zapomniane i przypomniane na nowo”

2012-08-21

Warsztaty środkami finansowymi wsparło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Z propozycji letniego wypoczynku skorzystało 50 dzieci ze szkół Powiatu Gnieźnieńskiego w wieku od 7 do 15 roku życia. Zainteresowanie zajęciami było bardzo duże. – Cieszę się, że nasza oferta spotkała się z tak olbrzymim zainteresowaniem – mówi Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, organizator zajęć ze strony Stowarzyszenia. – Zgłosiło się do nas tak dużo młodzieży, że nie mogliśmy wszystkich przyjąć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zapewnić rozrywkę większej liczbie młodzieży, bo jak widać, jest to potrzebne – dodała.
Zajęcia odbywały się przez 10 dni pod okiem doświadczonej kadry nauczycieli i opiekunów, którzy świadczyli swoją pracę w ramach wolontariatu: Krystyny Kwaśniewskiej, Arlety Lipkowskiej, Marka Szczepaniaka, Danuty Kubiś, Marii Orlikowskiej-Kubiś, Marka Bukowskiego, Krystyny Piątek, Bogumiły Orzechowskiej, Heleny Walerjańczyk, Barbary Rachwalskiej, Marleny Hejny. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wypoczynku i zupełnie bezinteresownie pomogli w zorganizowaniu czasu młodzieży – dodaje M. Cichomska-Szczepaniak.
Kierownikiem wypoczynku dla dzieci i młodzieży był proboszcz parafii p.w. Matki Zbawiciela ks. Konstanty Mrozek. Program warsztatów – „Zapomniane i przypomniane na nowo" – zachęcał uczestników do poznania elementów sztuki ludowej i regionalnej, do czynnego uczestnictwa w życiu kulturowym swojego regionu oraz zwiększał wiedzę i umiejętności w zakresie kultury regionu wielkopolskiego. Pierwszego dnia dzieci i młodzież poznawały historię życia przodków. Podczas warsztatów dzieci i młodzież wykonywały wycinanki ludowe, kwiaty z krepiny, wianki, elementy zdobnicze, decupage, prace szydełkowe, haftowały, robiły na drutach. Uczyły się także tańca ludowego i piosenki ludowej oraz wykonywały pamiątki z gliny, plasteliny i masy solnej. Zaangażowaliśmy dzieci i młodzież w praktyczne działania wytworów twórców ludowych. Zorganizowaliśmy gry i zabawy na boisku. Zajęcia były dostosowane do grup wiekowych. – dodaje organizatorka.
W Gospodarstwie Ekologicznym pani Sobolewskiej w Gąsawie uczestniczyli w wyrobie masła oraz piekli bułki, które to następnie spożywali z dużym apetytem, bo przecież nic tak nie smakuje jak własnoręcznie przygotowany posiłek. Dużą atrakcją było dojenie sztucznej krówki. Wyjazd uczestników warsztatów do Gospodarstwa Ekologicznego „Małe ZOO” z piknikiem w Pawłowie umożliwił na żywo obcowanie z przyrodą i zwierzętami. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach, miały okazję przejechać się bryczką. – Łączyliśmy współczesne umiejętności z tradycją. Przez dwa tygodnie odbywały się spotkania, których celem było przybliżenie dzieciom i młodzieży historii regionu. – mówi M. Cichomska-Szczepaniak.
Aby jeszcze bardziej pogłębić świadomość kulturową o naszym regionie, organizatorzy przygotowali również wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – Skansenu w Dziekanowicach. Twórcom zależało na dokładnym odwzorowaniu wyglądu tradycyjnej wsi wielkopolskiej oraz ochronie i prezentacji tradycyjnych, drewnianych i murowanych zabudowań wiejskich, sprzętów domowych i gospodarczych oraz strojów ludowych. Na terenie Skansenu Miniatur w Pobiedziskach uczestnicy warsztatów zapoznali się ze znajdującymi się tutaj 35 miniaturami budowli prezentującymi strukturę przestrzenną Szlaku Piastowskiego oraz Wielkopolski. Zaraz obok znajduje się Gród z wystawą machin oblężniczych, który z chęcią również młodzież zobaczyła. Zwiedzanie było tak przygotowane, aby dzieci z zainteresowaniem oglądały, słuchały i zadawały pytania, na które pracownicy bardzo chętnie odpowiadali.
Następnym etapem aktywnego wypoczynku było zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Następnie, w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej dzieci wysłuchały z zainteresowaniem informacji przekazanych przez przewodnika na temat obrazów.
Podczas tych kilkunastu dni uczestnikom serwowane były staropolskie i ludowe posiłki. Na zakończenie warsztatów urządzono wystawę i przedstawiono prace uczestników wszystkich grup. Odbył się również ludowy balik, na którym uczestnicy ubrani w stroje byli ludowe i starodawne.
Warto również wspomnieć, że w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” dzieci spotkały się z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej. Policjant z KPP St. Sierżant Marek Ptak przypomniał o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą, na placach zabaw, podczas jazdy rowerem, przechodzenia przez jezdnię. W PSP dzieci zapoznały się ze sprzętem strażackim wykorzystywanym do akcji ratunkowej, obejrzały samochody strażackie i wysłuchały informacji nt. zastosowania sprzętu i działania strażaków w akcji. Zwiedzono również Starostwo Powiatowe. Uczestników warsztatów oprowadziła i informacji udzieliła p.o. Sekretarz Powiatu Małgorzata Cichomska-Szczepaniak.
O tym, jak bardzo podobał się tak zorganizowany czas letniego wypoczynku świadczyły podziękowania i oklaski, jakimi dzieci nagrodziły swoich opiekunów, ks. proboszcza Konstantego Mrozka oraz Małgorzatę Cichomską-Szczepaniak, reprezentującą Stowarzyszenie „Wielkopolanie”.
Warsztaty okazały się atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Różnorodny i bogaty program, nie tylko nie pozwolił na nudę, ale uczył i bawił.
Starostwo Powiatowe