Rok szkolny rozpoczęty!

2012-09-03

Jak podkreślił w swoim przemówieniu, właśnie dziś, w tym miejscu, przemawiając do uczniów tej placówki, zwraca się tak naprawdę do wszystkich, którzy rozpoczynają naukę w powiecie gnieźnieńskim.

Rok szkolny to nowe wyzwania, perspektywy i obowiązki. W liście skierowanym do uczniów i nauczycieli powiatu gnieźnieńskiego, a symbolicznie złożonym na ręce Dyrektor ZSP Magdaleny Gawędy, czytamy:

Dziś rozpoczynacie rok szkolny – czas nowych wyzwań, zdobywania wiedzy i doświadczeń. Przed Wami wiele miesięcy wytężonej pracy. Dla uczniów będzie to okres nauki i poszerzania horyzontów, dla nauczycieli i dyrekcji misja jak najciekawszego przedstawiania świata i otaczającej nas rzeczywistości.

Dziś z pewnością z zapałem planujecie realizację wielu przedsięwzięć edukacyjnych i organizacyjnych. Z upływem mijających tygodni będą pojawiały się nowe pomysły, a założenia przyjęte na początku ulegną pewnej weryfikacji. Będzie to na pewno okres owocny i bogaty w nowe doświadczenia.

Pracownikom życzę, aby nowy rok szkolny był nie tylko czasem wytężonej pracy, ale przede wszystkim inspiracją do podejmowania ciekawych form działania z uczniami. Uczącym się składam natomiast życzenia energii i otwartości umysłu - sukcesów w nauce i wyważonego samorozwoju. Oby nigdy nie zabrakło Wam optymizmu i wiary we własne siły!

Z pozdrowieniami
Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński

Starostwo Powiatowe