Forum Kolegium Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

2004-09-21

Po raz pierwszy debata samorządowa miała szerszy wymiar, gdyż oprócz wójtów, burmistrzów i prezydenta Gniezna wzięli w miej udział przewodniczący rad gmin, miast i powiatu. Kolejne spotkanie samorządowców było okazją do omówienia najistotniejszych problemów lokalnych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją na temat wdrażania w województwie wielkopolskim środków strukturalnych (ZPORR, PAOW) oraz pozyskiwania środków na inwestycje w ochronie środowiska

Przypomnijmy, Kolegium Samorządowe Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Kolegium), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski. Od tego spotkania w skład kolegium wchodzą również przewodniczący rad gmin, miast i powiatu.Agnieszka Rzempała-ChmielewskaStarostwo Powiatowe