Uroczyste wręczenie stypendiów

2012-10-05

Wręczenia stypendiów dokonali: Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, Wicestarosta Gnieźnieński – Robert Andrzejewski oraz członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska – Matanda.


Stypendia przyznano w czterech kategoriach:
  1. Stypendium Naukowe dla Najzdolniejszej Młodzieży Szkolnej – 11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego
  2. Stypendium Naukowe dla Uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów – 114 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego oraz 3 uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie
  3. Stypendium Naukowe dla Uczniów z Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieję na kontynuowanie nauki w wyuczonym zawodzie w technikum – 6 uczniów z zasadniczych szkół zawodowych powiatu gnieźnieńskiego.
  4. Stypendium Socjalne dla Uzdolnionej Młodzieży – 15 uczniów ze szkół i placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego.
Kwota przyznanych stypendiów to: 126 660,00 zł.

Uroczystość uświetnił występ stypendystów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie oraz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego, którzy wykonali fragmenty musikalu Andrew Lloyda Webbera „Koty”.
Starostwo Powiatowe