Wymogi Ochrony Środowiska w Pigułce

2012-11-20

Wśród przybyłych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, powiatów sąsiednich, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gnieźnie, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Otwierając spotkanie Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwrócił uwagę na złożony i skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji w dobie rozwoju społeczno–gospodarczego. - Pogarszanie się stanu środowiska stanowi aktualnie jeden z poważniejszych problemów. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, że coraz częściej podejmuje się działania organizacyjno–prawne, mające na celu ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki odpadami. Niełatwa jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorców korzystających ze środowiska, skomplikowana jest również sytuacja gmin, przed którymi stoją nowe zadania wynikające z tzw. „ustawy śmieciowej” . Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z zakresu gospodarki odpadami, tworzą bardzo rozbudowany i trudny zestaw obowiązków do realizacji w praktyce – przyznał Starosta.

W roli prelegentów wystąpili: Na spotkaniu zostały przedstawione następujące tematy: Spotkanie miało na celu zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi w gospodarowaniu odpadami oraz przedstawienie projektu powstającej nowej ustawy o odpadach. O wyborze tematyki zadecydowały pytania, wątpliwości, a także nieprawidłowości wykazywane podczas organizowanych kontroli w przedsiębiorstwach i firmach mieszczących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną”.
Starostwo Powiatowe