Komunikat Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

2013-02-07

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ogłoszenia - pożytek publiczny oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce ABC Powiatu, organizacje pozarządowe, pkt. 10 znajduje się pełna informacja o naborze przedstawicieli wraz z Kartą Zgłoszenia Kandydata.
Starostwo Powiatowe