Inicjatywa JEREMIE – unijne wsparcie dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą

2013-03-25

spotkaniu informacyjnym na temat pożyczek i poręczeń z funduszy unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE.

Na spotkaniu konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie przedstawi możliwości pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego będzie objaśniał ogólne zasady korzystania z inicjatywy JEREMIE. Omówione zostaną także szczegółowe warunki udzielania pożyczek w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i poręczeń oferowanych przez Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji będą również odpowiadać na ewentualne pytania przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, sala konferencyjna nr 2.47, II piętro, w godzinach 10:00-12:45.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod adresem e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl lub numerem telefonu 61 425 02 90 lub osobiście w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie, ul. Rynek 10/1, 62-200 Gniezno w godzinach 8:00 - 15:30.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 kwietnia 2013 r.

Informacji w sprawie spotkania udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Załączniki:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Starostwo Powiatowe