Będzie nowy szpital

2013-04-09

Zdaniem sądu konkursowego projekt wykonany przez wrocławską pracownię wyróżnia się racjonalnymi i odpowiadającymi potrzebom gnieźnieńskiego ZOZ-u rozwiązaniami architektonicznymi. Przede wszystkim jednak jest projektem możliwym do zrealizowania w obecnych warunkach ekonomicznych. Pierwszy etap rozbudowy oszacowano na 17 milionów złotych. Całość inwestycji obejmie koszty ponad 30 mln złotych.

Nowa koncepcja, obejmuje zagospodarowanie całości powierzchni użytkowej zarówno w nowych, jak i już istniejących budynkach mieszczących się przy ul. 3 Maja i w pełni zaspokaja potrzeby pacjentów, zapewniając zapewnia sprawne funkcjonowanie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w przeciągu kilkunastu kolejnych lat.

W celu przeprowadzenia konkursu powołany został sąd konkursowy w sześcioosobowym składzie.Wielomiesięczna praca członków sądu doprowadziła do wyłonienia zwycięzcy – wrocławskiej spółkiHeinleWischer Und Partner Architekci Sp. z o. o. Ocena prac konkursowych oparta była o następujące kryteria: Prace zostały ocenione indywidualnie przez każdego z członków sądu konkursowego. Wybrana koncepcja w najwyższym stopniu spełniła powyższe wymagania i co bardzo ważne podkreśliła zabytkowy charakter istniejących obecnie budynków. Jeżeli dopełnione zostaną wszystkie wymagane formalności, rozbudowa szpitala rozpocznie się jeszcze w tym roku.


Prezentacja koncepcji nowego szpitala
Starostwo Powiatowe