Komunikat – zmiana organizacji ruchu w dniu 28.04.2013 r.

2013-04-25

Ograniczenie ruchu będzie obowiązywało na ul. Wrzesińskiej od Ronda Olimpijczyków do ul. Cymsa. Dopuszczony zostanie ruch komunikacji publicznej oraz dojazd do parkingów rozmieszczonych w rejonie stadionu, w tym dla kibiców przyjezdnych. Przewidywany dojazd do parkingów od strony centrum miasta będzie się odbywał ulicami: Witkowska, Wolności i Kostrzewskiego. Ponadto, w przypadku dużego nasilenia ruchu na czas wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, przełączona zostanie w tryb pulsacyjny sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wrzesińska i Cymsa. Dodatkowo na wymienionych skrzyżowaniach zastosowane będzie ręczne kierowanie ruchem przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

z poważaniem
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
Marek Kosmala

Starostwo Powiatowe