Dyżur konsultanta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

2013-06-11

Najbliższy termin dyżuru - Biuro Podawcze: 26 czerwca 2013r. , od 9.00-13.00

Podczas dyżuru z konsultantem będzie można uzyskać informacje na temat: Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Organizator
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Starostwo Powiatowe