Sytuacja szkół w Trzemesznie wyjaśniona

2013-07-04

Wspólne stanowisko przedstawicieli samorządów, zaprezentowane podczas konferencji prasowej w dniu 4 lipca 2013 roku, zamyka się w kilku najważniejszych punktach.

  • Od 01.09.2013 r. wszystkie szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące do tej pory w Trzemesznie wejdą w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy Placu Kosmowskiego 5 w Trzemesznie.
  • Dla Gimnazjum organem prowadzącym od 01.09.2013 r. będzie Gmina Trzemeszno, która przejmie prowadzenie Gimnazjum jako zadanie własne.
  • Powiat podpisze z Gminą umowę dotyczącą wynajmu pomieszczeń dla Gimnazjum na czas określony przy Placu Kosmowskiego 5 w Trzemesznie.
  • Majątek ruchomy Gimnazjum zostanie przekazany przez Powiat Gminie Trzemeszno.

  • Podczas konferencji poinformowano także, iż wszyscy nauczyciele otrzymali stosowne informacje dotyczące ich zatrudnienia. Zarówno Starosta Gnieźnieński, jak i Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno podkreślali, że kompromis wypracowany wspólnie, jest w obecnym kształcie rozwiązaniem najlepszym, które współgra z ustawowo narzuconym podziałem kompetencji w zakresie prowadzenia określonych typów szkół. Zgodnie z ustawowymi regulacjami samorząd powiatowy nadzoruje kształcenie na poziome ponadgimnazjalnym, natomiast w kompetencji gmin pozostają gimnazja. Przed podpisaniem stosownych dokumentów uszczegółowione zostaną techniczne kwestie warunków porozumienia.

    Starostwo Powiatowe