Kuropatwy dla kół łowieckich

2013-09-30

Inicjatywa przekazania kuropatw dotyczy zagospodarowania łowisk, które znajdują się na terenie naszego powiatu podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej.

Przekazanie ptaków odbyło się przy leśniczówce Las Miejski przy udziale Jerzego Modrzejewskiego – Łowczego Rejonowego z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, Magdaleny Musiałowicz – Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz przedstawicieli kół łowieckich.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego już od 2007 roku dofinansowuje zakup zwierzyny drobnej. W tym roku przyznał na ten cel kwotę 5 tysięcy złotych, z których zakupionych zostało 150 sztuk ptaków, rozdzielonych na 13 kół łowieckich. Każde z kół otrzymało od 10 do 12 sztuk ptaków oraz karmę.

Spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować odbudowę tych populacji. Na taki stan złożyło się wiele czynników takich jak: pogorszenie warunków środowiskowych w krajobrazie rolniczym (nadmierna mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa), czy wzrost liczebności drapieżników (lisów, jenotów, ptaków drapieżnych).
Starostwo Powiatowe