Dodatkowe godziny dla maturzystów

2005-01-17

Decyzja o dodatkowych godzinach lekcyjnych będzie kosztować budżet powiatu ok. 53 tys. zł. Ponadto w związku z nowymi standardami maturalnego egzaminu pisemnego szkoły ponadgimnazjalne zostaną doposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny (np. odtwarzacze, programy i słowniki multimedialne itp.). Koszt zakupu sprzętu będzie wynosić ok. 20 tys. zł.

Nową maturę w dziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2005 będzie zdawało 1177 uczniów. Do egzaminu dojrzałości na starych zasadach przystąpi natomiast 988 osób.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Starostwo Powiatowe