Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

2013-11-21

Zapraszamy mieszkańców powiatu do korzystania z możliwości sprawdzenia zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Badanie to można wykonać w godzinach 9:00 – 12:00.

Starostwo Powiatowe